Mye aktuelt fra Damaris – også i krisetider!

Midt i en annerledes hverdag er selvsagt våre digitale ressurser like tilgjengelige.

Grill en kristen videoressurser

Damaris Norge har gleden av å presentere del 1 av trosopplæringsprosjektet Apologetiske videoer for trosopplæring. …

Tvilere som kom til tro

Møt fire viktige kristne personer som selv arbeidet med skepsis og tvil og fant kristen …

Analyse av Ex on the Beach

Anne Solfrid Brennhovd fra Damaris Norge har på vegne av Tro & Medier gjort en …

Analyse av Lovleg

Anne Solfrid Brennhovd fra Damaris Norge har på vegne av Tro & Medier gjort …

Analyse av Morgenandakten

Lars Dahle og Bjørn Hinderaker fra Damaris Norge har på vegne av Tro & Medier …

Video- og samtaleressurser til John Lennox-bøker

Her finner du video- og samtaleressurser til de to bøkene av John Lennox som utgis …

Prosjektmidler til apologetiske filmer

Damaris Norge har fått tildelt til sammen 300.000 kroner fra Den norske kirkes trosopplæringsprosjekt til …