Damaris Norge utgir analyser og rapporter om aktuelle mediefortellinger, samtidstrender og kristen tro. Dette skjer vanligvis på oppdrag fra Tro & Medier.

 

Hvordan er medievanene til folkehøgskoleelever?

Mediehverdag, livssynsdanning og kristen tro – med fokus på folkehøgskolen

På oppdrag av Norges Kristelige Folkehøgskolelag (NKF) har Margunn Serigstad Dahle (NLA Gimlekollen / Damaris Norge) sammen med Damaris-kollega Anne Solfrid Brennhovd forsket på medievanene blant elever ved fire folkehøyskoler.

 

Analyse av Morgenandakten

Lars Dahle og Bjørn Hinderaker fra Damaris Norge har på vegne av Tro & Medier gjort en analyse av NRK Morgenandakten.

Analyse av Lovleg

Anne Solfrid Brennhovd fra Damaris Norge har på vegne av Tro & Medier gjort en analyse av Lovleg (NRK)

Analyse av Ex on the Beach

Anne Solfrid Brennhovd fra Damaris Norge har på vegne av Tro & Medier gjort en analyse av Ex on the Beach (Discovery)

The Big Bang Theory: Bare underholdning – eller?

Ingvild T. Kro, har på vegne av NKF, analysert tv-serien The Big Bang Theory (TV Norge).

Selvbilde og identitet i Hotel Cesar

Anne Solfrid Brennhovd har på vegne av Tro & Medier laget denne rapporten om Hotel Cæsar (TV2).

Analyse av tv-serien Grey’s Anatomy

Ingvild Thu Kro har på vegne av Tro & Medier gjort en analyse av den aktuelle og populære tv-serien Grey’s Anatomy (TV2).