damaris-norge-800px
Damaris Norge AS er eid av Tro & Medier
og er randsonevirksomhet for NLA Høgskolen.

 

 

Damaris Norge utvikler ressurser til ulike arenaer:

Damaris Samfunn
– utvikler ressurser for samtale, refleksjon og debatt, knyttet til aktuelle tema fra medier og populærkultur og med fokus på livssynsanalyse

Damaris Skole
– utvikler ressurser for lærere og elever, med særlig fokus på relasjonen mellom kristen tro og aktuell samtidskultur. Retter seg primært mot kristne skoler.

Damaris Menighet
– utvikler ressurser for trosopplæring og utadrettet trosformidling, med særlig fokus på kristen apologetikk og populærkultur

Damaris TV
–produksjoner av ulikt format til samfunn- skole- og menighetsarena

Hør litt om historien bak Damaris Norge:


(Dersom du vil høre hele podcasten dette var hentet fra, finner du den her.)

Les mer om Damaris Norge:

Damaris Norge – hva, hvem og hvorfor

Team- og produksjonsleder Margunn Serigstad Dahle og daglig leder Lars Dahle.