Damaris Norge utvikler og tilbyr ressurser både for menighets-, skole- og mediearenaen!
Blant annet tilbyr vi gratisressursene Snakkomtro, Konfirmantonline og Damaris skole.

Foredrag, kurs og seminar
Videre tilbys en rekke foredrag, kurs og seminar for alle de tre arenaene, og det foreligger faste avtaler om formidling inn mot flere menigheter, kristne skoler, organisasjoner og medieforetak.

Kommunikasjon og livssyn
Damaris er en viktig ressurs for bachelorstudiet kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

I samarbeid med ansatte ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, har Damaris gitt ut bøker sammen med Lunde Forlag og Iko-forlaget, samt utført forskningsoppdrag på vegne av Tro & Medier.

Foto: flickr.com/photos/horiavarlan/