Her er en samling med spørsmål som ofte blir stilt til oss i Damaris Norge!
Send gjerne inn ditt spørsmål til post@damaris.no

  • Hvorfor er Damaris Norge så opptatt av populærkulturen?
   – Fordi populærkultur i form av film, tv-serier, musikk og litteratur fyller en stor del av hverdagen  til folk flest. Mange, både kristne og ikke-kristne, tenker at dette er «bare underholdning», men ingen ting av det som formidles i populærkulturen er nøytralt når det gjelder holdninger, verdier og livssyn. Damaris vil hjelpe deg å forstå mer av hva som ligger under overflaten i mediefortellingene, og vurdere disse budskapene ut fra et kristent ståsted.

 

  • Er det ikke fare for at Damaris Norge bare gir de unge en unnskyldning for å se mye film og tv?
   – Det er selvsagt umulig å gardere seg helt mot misforståelser, men Damaris hjelper mange unge (og eldre) til å bli mer bevisste på hva de velger å se, – og å våge å velge bort mange av tilbudene i mediemylderet.

 

  • Dere bruker uttrykket «dobbel lytting» så ofte. Hva betyr egentlig det?
   – Uttrykket kommer fra det engelske «Double listening – to the Word and to the world», og blir på norsk «Dobbel lytting – til Bibelen og samtiden». Den engelske teologen John Stott brukte uttrykket for å beskrive situasjonen for Jesu disipler. Stott var tydelig på rekkefølgen – først Bibelens tekster, så samtidens tekster. Vi må kjenne Bibelen for å kunne bygge bro fra kristen tro til budskapene vi møter i samtidstekstene. Stott la også sterk vekt på at vi må møte både bibeltekstene og samtidstekstene  med respekt.

 

  • Burde ikke kristne holde seg unna «verdslige» filmer, tv-serier, bøker og musikk?
   – Selvsagt er det mye i populærkulturen som en kristen bør velge bort. Men det er hverken mulig eller ønskelig å velge bort alt. I mange av fortellingene er det også mye sant, godt og vakkert! Som Jesu disipler er vi «i verden», men ikke «av verden». Med tanke på de negative verdiene, er det viktig å huske at ingen er immune mot påvirkning. Som kristne må vi derfor alltid være bevisste på hva vi ser, hører og leser og hvordan vi møter budskapene i disse mediefortellingene. Men vi er kalt «til verden». Ved å vite noe om de mest kjente filmene/ seriene/ bøkene og verdier og holdninger som formidles der, kan vi lettere komme i samtale med andre om viktige spørsmål – og dermed også om kristen tro.

 

  • Hvordan kan jeg bli mer bevisst i min egen mediebruk?
   Du kan tenke over følgende ti spørsmål:
   1) Hva liker jeg ved dette – og hvorfor?
   2) Hva godt gjør dette meg?
   3) Hvordan bruker jeg egentlig tida mi?
   4) Hva lar jeg meg underholde av?
   5) Hva tillater jeg meg å le av?
   6) Hva blir sagt og gjort, – hva blir egentlig formidla?
   7) Hvilke gode verdier blir formidla her?
   8) Hva kan jeg bekrefte ut fra kristen tro?
   9) Hvilke verdier står i motsetning til kristen tro – og hva  sier kristen tro om det samme?
   10) Hvor kommer de ulike tankene og holdningene fra?

 

  •  Hva er målet med arbeidet til Damaris Norge?  
   – Hovedmålet vårt er illustrert i historien om kvinnen Damaris i Bibelen, som hørte Paulus tale på Areopagos  i Aten (Apgj 17,16-34). Der og da kom hun til tro på Jesus! Paulus hadde funnet et tilknytningspunkt for å formidle evangeliet i «den atenske populærkulturen», samtidig som han var klar på spenningspunktene i forhold til kristen tro.   Se ellers «Hva gjør Damaris?»

 

  • Hvordan får jeg tillatelse til å vise klipp eller filmer i for eksempel en menighet eller for en ungdomsgruppe?
   Se her for spørsmål om rettigheter

 

 • Hvilken faglig sammenheng står Damaris Norge i?
  – Damaris er nært knyttet til bachelor-studiet Kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.
  – Våre ressurser utvikles med utgangspunkt i  tekstanalyse, livssynskunnskap, mediepedagogikk, religionspedagogikk og kristen apologetikk.