damaris-norge-800px

Damaris Norge AS ble grunnlagt i 2008 av  NLA Mediehøgskolen GimlekollenTro og Medier og Laget.

    • Damaris Norge AS er en selvstendig virksomhet som vil gi hjelp til å forstå både Bibel og samtid, i sammenheng.
    • Vi setter fokus på populærkulturelle tekster som film, tv, litteratur og musikk. Livssynsperspektivet er ofte helt fraværende i analyser og kommentarer som dreier seg om populærkultur. Dette vil vi gjøre noe med! Gjennom artikler, samtaleguider, seminarer og boksalg, vil vi gi deg hjelp til å kjenne igjen spor av livssyn, reflektere over det du finner og bli utfordret i tanke og holdninger.

Damaris Norge drives som en «randsonevirksomhet» til  NLA Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG), med særlig tilknytning til bachelorstudiet kommunikasjon og livssyn (KL). Dette betyr at Damaris er en viktig arena for KL-studiet på følgende tre områder:

  • formidling – med Damaris Norge som arena, formidler NLA Mediehøgskolen Gimlekollen relevant kunnskap og kompetanse om Bibel og samtid til allmennheten så vel som til ulike fag- og yrkesgrupper
  • praksis – med Damaris Norge som arena, tilbyr NLA Mediehøgskolen Gimlekollen relevant praksis for KL-studenter
  • forskning og utviklingsarbeid – med Damaris Norge som arena, tilrettelegger NLA Mediehøgskolen Gimlekollen for relevant forskning samt faglig og pedagogisk utviklingsarbeid for ansatte ved høgskolen.

Hva vil Damaris Norge?

Vi tar misjonsutfordringen i møte med medier og populærkultur på alvor!

Damaris Norge har navn etter kvinnen Damaris som hørte Paulus tale på Areopagos i Aten (Apgj 17,16-34), og som der og da kom til tro på Jesus.

  • Slik Paulus formidlet troen på «én Gud og én Herre» på en troverdig og relevant måte i møte med Atens livssynsmangfold, ønsker vi å formidle kristen tro tydelig og respektfullt på vår tids livssynstorg.
  • Slik Paulus både bekreftet og utfordret de ulike livssynene i Aten, ønsker vi å identifisere både tilknytningspunkt og spenningspunkt i møte med aktuelle livssyn i vår samtid.
  • Slik Paulus utrustet sine medkristne til å være «jøde for jødene og greker for grekerne», ønsker vi å utruste andre kristne til å forstå både Bibel og samtid, i sammenheng.

Vi er altså opptatt av forholdet mellom den kristne tro og samtidskulturen. Dobbel lytting – til Bibel og samtid, er utgangspunktet vårt. Vi vil vise respekt for både Bibelens og samtidens tekster.

Dette uttrykker vi slik:

1. Studier av Bibelens tekster
I dyp respekt for Bibelen som Guds ord, oppfordrer Damaris til grundige studier av Bibelens innhold og sammenhenger for å kunne forstå den bedre og respondere på dens budskap med integritet.

2. Studier av samtidskulturens tekster
I dyp respekt for samtidskulturelle tekster som uttrykk for menneskers søken etter svar på grunnleggende livsspørsmål, oppfordrer Damaris til grundige studier av tekstenes innhold og sammenhenger for bedre å kunne gjenkjenne, forstå og respondere på de underliggende livssynene med integritet.

3. Formidling om Bibelens tekster
I dyp respekt for enkeltmennesket og dets frihet, ønsker Damaris å være en ydmyk veileder til Bibelen ved å invitere til å overveie og respondere på Bibelens budskap – også på de svarene den gir på spørsmål reist av samtidskulturelle tekster.

4. Formidling om samtidskulturens tekster
I dyp respekt for enkeltmennesket og dets frihet, ønsker Damaris å være en ydmyk veileder til tekstene i samtidskulturen ved å invitere til å vurdere og respondere på de underliggende livssynene.
Vi tar misjonsutfordringen i møte med medier og populærkultur på alvor!

Hva gjør Damaris Norge?

Damaris Norge utvikler og tilbyr ressurser både for menighets-, skole- og mediearenaen!
Ikke minst via SnakkomtroKonfirmantonline og Damaris skole.

Foredrag, kurs og seminar
Videre tilbys en rekke foredrag, kurs og seminar for alle de tre arenaene, og det foreligger faste avtaler om formidling inn mot flere menigheter, kristne skoler, organisasjoner og medieforetak.

Kommunikasjon og livssyn
Damaris er en viktig ressurs for bachelorstudiet kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

I samarbeid med ansatte ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, har Damaris gitt ut bøker sammen med Lunde Forlag og Iko-forlaget, samt utført forskningsoppdrag på vegne av Tro og Medier.