Vi tilbyr en rekke foredrag og seminar for ulike målgrupper

  • Hvordan finne spor av livssyn i mediebudskapene?
  • Påvirket – jeg? Om å være disippel og vitne i en medietid
  • Film som verktøy i trosopplæringen
  • Trygg nok til å tale om troen?
  • Disippel foran tv
  • Kristen apologetikk i vår samtid

Vi skreddersyr seminaret til din sammenheng. Ta kontakt for en prat! Send en e-post til post@damaris.no dersom du ønsker besøk fra Damaris Norge i din menighet!

Ring til 940 94 021

foto: flickr.com/photos/florianplag/