KonfirmantOnline
Konfirmanttiden er en viktig fase i livet, der svært mange tenåringer får et møte med både kirken og den kristne tro. Mange konfirmantlærere opplever jobben sin som meningsfylt, men også krevende. Damaris Norge har derfor utviklet nettsiden konfirmantonline.no som relaterer sentrale temaer i konfirmantundervisningen til ungdommenes livsverden. Undervisningsressursene på konfirmantonline setter Bibelens fortelling i sammenheng med populærkulturens mange fortellinger.

konfirmantonline – fire hovedtemaer
Nettsiden er utviklet med utgangspunkt i Den norske kirkes læreplan for konfirmasjonsundervisningen. Dette betyr at undervisningsressursene er organisert ut fra de fire hovedtemaene verden, Bibelen, Gud og kirken. Alle ressursene bygger bro mellom Bibelens budskap og ungdommens livsverden.

konfirmantonline – allsidig ressursbank
Undervisningsressursene preges av kreativitet og interaktivitet. Her vil du som er konfirmantlærer finne ferdige undervisningsopplegg (inkludert filmklipp og aktiviteter), ekstra filmklipp, ekstra aktiviteter, Bibel- og bakgrunnsstoff, bibelgruppeopplegg og tips til samtale.

konfirmantonline – med bred relevans
De varierte ressursene på konfirmantonline er aktuelle for alle som formidler kristen tro til ungdom, både i større klasser og mindre grupper.