Damaris Skole

Bibel og samtid – med eleven i fokus 

På skolearenaen er vi opptatt av å bygge en bro mellom fag, populærkultur og kristen tro, enten det er via ressursene på våre nettsider eller i foredrag og kursvirksomhet. Hovedfokus er rettet mot de kristne friskolene – på grunnskole og videregående nivå, men vi utvikler også ressurser for bibelskoler og kristne folkehøgskoler, fagskoler og høgskoler. En god del av ressursene på våre nettsider er også aktuelle for lærere i offentlige skoler.

Nettressurser

De åpne nettsidene Damaris Skole Grs og Damaris Skole Vgs (ble begge lansert i løpet av oktober 2016)

  • bidrar til livsnær og aktuell undervisning
  • har KRLE/Kristendomsfaget/RoE i fokus
  • tilbyr undervisningsressurser og bakgrunnsstoff for læreren
  • vektlegger spørsmål om identitet, menneskesyn og sannhet
  • gir hjelp til å kjenne igjen verdier, holdninger og livssyn i populærkulturen
  • oppmuntrer til å vurdere aktuelle mediebudskap i lys av Bibelen
  • viser at kristen tro er relevant, sann og troverdig

Undervisning for elever / studenter

Damaris Skole tilbyr temadager og kortere undervisningsøkter både i enkeltklasser, for hele årstrinn og samlet for alle elevene på den aktuelle skolen.  På grunnskole- og videregående nivå er hovedfokus dels rettet mot KRLE/kristendomsfaget/RoE og apologetikk, og dels mot tverrfaglige tema knyttet til medier og påvirkning – med vekt på analyse av film og tv-serier.

Vi skreddersyr undervisningen til deres behov, knyttet til aktuelle kompetansemål.

Foredrag/seminar for lærere, andre ansatte og foreldre – samt for studenter i ulike skoleslag

Damaris Skole tilbyr foredrag og seminar om kristen tro og apologetikk, verdi- og livssynsspørsmål, fag-tro samt om medier og påvirkning – med vekt på analyse av film og tv-serier.

Vi skreddersyr foredraget/seminaret utfra ønsket tematikk, format og målgruppe.

Send e-post til post@damaris.no dersom du ønsker besøk fra Damaris på din skole!

 

Introduksjon til Damaris Skole GRS from Damaris Norge on Vimeo.

Introduksjon til Damaris Skole VGS from Damaris Norge on Vimeo.