Damaris Samfunn 

– utvikler ressurser for samtale, refleksjon og debatt, knyttet til aktuelle tema fra medier og populærkultur og med fokus på livssynsanalyse

Sjekk ut:

Finnesgud.no

Analyser og rapporter