SnakkOmTro – for deg som vil dele
Denne nettsiden er en ressursbank for deg som vil dele din tro på Jesus med andre. SnakkOmTro er nyttig både for unge kristne og mer erfarne ledere og formidlere.

SnakkOmTro er inspirert av boken Snakk om tro – med hode og hjerte av Nick Pollard, britisk psykolog, religionslærer og evangelist.

Pollard gir i sin bok hjelp til å forstå hvorfor mange mener at de ikke trenger Jesus, og han gir praktisk hjelp til å samtale med respekt og tydelighet om tro og livssyn og om Jesus som Herre og Frelser.

snakkomtro – med mange ulike ressurser

  • Formidling – å dele evangeliet på en troverdig og relevant måte
    Vi gir deg oppdaterte ressurser i tekst, lyd og bilde som hjelp til å bygge en bro fra hverdagens fortellinger til Bibelen når du er i samtale med venner eller f.eks holder en andakt.  Enten det er via filmen «alle snakker om», en aktuell nyhetssak, fjernsynsserie eller roman, en populær artist etc., får du hjelp til å knytte an til aktuelle tema når du deler troen på Jesus. Vi publiserer bl.a. aktualiseringer og fullstendige andakter. Du finner også råd og tips blant annet til å holde en andakt og til å bruke film som verktøy i evangelisering og trosopplæring.
  • Trosforsvar – å møte tvil, spørsmål og innvendinger
    Som kristne kan vi lett føle på tvilstanker. Samtidig blir vi ofte møtt med spørsmål og innvendinger når vi deler kristen tro med andre. På snakkomtro får du hjelp til å møte egne og andres spørsmål med gode svar, men også tips til hvordan du på en positiv måte kan spørre andre om hva de tenker og tror.  Derfor inneholder denne delen av nettsiden aktuelle spørsmål og artikler.
  • Fordypning – å vite mer om hva og hvem vi tror på
    snakkomtro gir vi deg både stoff til egen fordypning, ressurser til bruk i bibel- og samtalegrupper, samt materiale til undervisning på ulike arenaer. Vi publiserer artikler som tar utgangspunkt i sentrale tema og perspektiver fra filmer eller andre populærkulturelle uttrykk, for så å se på hva Bibelen sier om dette. Videre tilbyr vi inspirerende bibelmateriell, stoff for givende filmkvelder med samtale om livssynsspørsmål, samt tips om aktuelle nettsider, bøker og videoer.

SnakkOmTro – for mange ulike arenaer
Gjennom denne nettsiden får du hjelp til relevant formidling av kristen tro, enten dette skjer i hverdagens mange møter med andre mennesker, på menighetsarenaen, eller i utadrettet kristen virksomhet. Derfor er ressursene på SnakkOmTro aktuelle både for enkeltpersoner, smågrupper, menigheter og organisasjoner.