The Big Bang Theory: Bare underholdning – eller?

The Big Bang Theory er en av de mest populære tv-seriene for tiden, både i USA og Norge. Og svært mange unge kjenner godt til den.

Ingvild T. Kro - høgskolelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Ingvild T. Kro – høgskolelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) er opptatt av å møte de unge der de er – også i forhold til populærkulturen. Derfor har høgskolelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Ingvild T. Kro, på vegne av NKF, analysert tv-serien The Big Bang Theory.

Hun spør seg hva serien egentlig formidler av spor av livssyn og forståelse av sannhet? Og hvordan kan kristne forholde seg bevisst til dette? Hennes utgangspunkt er at ingenting er «bare underholdning»!

«Verdier og holdninger i The Big Bang Theory speiler mange av de rådende tanker og oppfatninger vi finner i vår samtid. Jeg tror serien finner gjenklang hos publikum fordi dagens ungdommer kjenner på mange av de samme utfordringene som karakterene i The Big Bang Theory» sier Ingvild om TV-seriens popularitet.

«Spørsmålet blir da; hvilke løsninger og svar tilbys i populærkulturen?» fortsetter hun. «Og hvilke svar ønsker vi som kristne å gi?»

Ingvilds analyse og aktualiseringer fra Tv-serien gir verdifull innsikt i og forståelse for den nære koblingen mellom populærkulturen og de unges livsverden, til alle som på ulike måter formidler kristen tro til ungdom.

Ved å lytte til svarene som gis i populærkulturen, kan vi knytte an til disse i vår egen formidling av kristen tro – og dermed skape en forståelig sammenheng mellom de unges livsverden og det kristne budskapet.