Mediehverdag, livssynsdanning og kristen tro – med fokus på...

På oppdrag av Norges Kristelige Folkehøgskolelag (NKF) har Margunn Serigstad Dahle (NLA Gimlekollen / Damaris …

Analyse av Ex on the Beach

Anne Solfrid Brennhovd fra Damaris Norge har på vegne av Tro & Medier gjort en …

Analyse av Lovleg

Anne Solfrid Brennhovd fra Damaris Norge har på vegne av Tro & Medier gjort …

Analyse av Morgenandakten

Lars Dahle og Bjørn Hinderaker fra Damaris Norge har på vegne av Tro & Medier …

The Big Bang Theory: Bare underholdning – eller?

The Big Bang Theory er en av de mest populære tv-seriene for tiden, både i …

Damaris-analyse av tv-serien Grey’s Anatomy

Ingvild Thu Kro i Damaris Norge har på vegne av Tro & Medier gjort en analyse av …

Et blikk på selvbilde og identitet i Hotel Cesar

Last ned denne rapporten om Hotel Cæsar Ingen formidling er nøytral, og dermed byr heller ikke …