Ny bok fra Damaris Norge

 

 

Fokus: Film – Film som ressurs i menigheten er en liten og hendig bok for alle som er opptatt av historier. For historier omgir oss overalt. Kanskje møter de oss aller sterkest i filmfortellingene, som er skreddersydd for å berøre oss og engasjere oss. Hvilke budskap formidles i filmen, og hvordan kan vi øve oss opp til å både forstå dem og å forholde oss til dem? Hvordan kan film bygge en bro til å snakke om tro og liv?

Boken har en rekke praktiske eksempler for å vise hvordan dette kan gjøres. Den er først og fremst skrevet for dem som ønsker å bruke film i menigheten, men er like relevant for dem som har filmkvelder i familien eller den som ser film alene. Boken er tydelig inndelt slik at du kan finne verktøy for å skjønne hvordan filmspråket fungerer, hvordan en kan finne spor av livssyn i filmen og hvilke metoder man kan bruke i møtet mellom filmen og troen.

Slik kan boken brukes to veier: Både til inspirasjon til hvordan film kan brukes for å fortelle om Jesus gjennom å bygge en bro til samtiden, og som inspirasjon til å se på hvilke svar aktuelle filmer gir på de viktige livsspørsmålene – hvorfor er vi her, hva er meningen med livet, hva skjer etter døden, hva er meningen med det onde og så videre.

Bestill gjerne Fokus: Film her

Flere ressurser til kapitlene i boken vil du etter hvert finne her: Fokus Film nettressurser. Enda flere tips til aktuelle filmer eller filmillustrasjoner finner du selvsagt på SnakkOmTro.no.


Bak boken står Margunn Serigstad Dahle og Anne Solfrid Brennhovd. Margunn er team- og produksjonsleder i Damaris Norge og førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Hun har arbeidet med relasjonen mellom populærkultur og livssynsdanning i en årrekke, står bak en rekke publikasjoner om samme tema og valfarter land og strand både i Norge og i den store verden for å undervise. Anne Solfrid Brennhovd er redaktør for SnakkOmTro.no og foredragsholder i Damaris Norge.

 

Fokus: Film – Film som ressurs i menigheten er gitt ut i samarbeid med IKO-forlaget og er godkjent av K-stud til bruk i samtalegrupper. IKO-Forlaget og Damaris Norge har også gitt ut Manus for livet? – film som verktøy i trosopplæringen (2010), som anbefales for den som ønsker å dykke enda dypere ned i relasjonen mellom filmfortellingen og livssynsdanning.