Ekstra ressurser til bruk av Fokus: Film

  

Mange har et nært forhold til film. Men hva med muligheten filmene gir til samtale om tro og liv?
Hvordan bruke film i kristen formidling?

Forfatterne Margunn Serigstad Dahle (førstelektor ved NLA Høgskolen, team- og produksjonsleder Damaris Norge) og Anne Solfrid Brennhovd (redaktør for Damaris-siden SnakkOmTro.no,  foredragsholder og skribent) gir i sin nye bok Fokus: Film både en enkel innføring og en dybdeforståelse for hvordan film formidler verdier og livssyn. Samtidig får leseren ulike verktøy både for egen del, grupper og større samlinger, med mange eksempler og praktiske tips.

Boken er inspirerende lesning for alle som vil utforske filmens muligheter til å dele varige verdier og gi hjelp til en slitesterk kristen tro. Her kommer også sammenhengen mellom film, livsmestring og livssyn tydelig fram.

Fokus: Film er utarbeidet i et samarbeid mellom IKO-Forlaget og Damaris Norge, med støtte fra K-Stud. Den er også godkjent av K-Stud til bruk i grupper og på kurs.


Aktuelt nå:

Pinse


Utfyllende stoff til hvert kapittel: