Trosopplæring i skjermtid

Se webinaret i opptak her!

Å gjøre mennesker til disipler i en tid der vi samles foran skjermen kan være utfordrende. Metodene vi vanligvis bruker for å dele eller kommunisere er ikke mulige å benytte. Er det likevel mulig å drive god trosopplæring? Hva skjer når vi kommer inn i barnas og tenåringenes rom i stedet for at de kommer til oss, i våre rom?

Selv om vi gleder oss til å kunne samles på vanlig vis, er det godt mulig vi ser at vi må være på flere arenaer og samarbeide om innholdsproduksjon på skjerm. Og innhold kommer uansett alltid til oss på skjermen, det er det behov for å kunne møte med visdom til alle tider.

Den norske kirke/Agder og Telemark bispedømme har i samarbeid med Damaris Norge og NLA Mediehøgskolen samlet et knippe gode folk som deler tips i dette webinaret.


 

 


 

Her møter du:

Kay-Morten Aarskog, undervisningsleder i Øvre Eiker kirkelige fellesråd, som forteller om SnapChatprosjektet «Ukas tro i praksis» og om bruk av film i trosopplæringen

Thor Haavik, prest og YouTubeformidler, som deler hva han brenner for og hvordan han tenker om å lage korte filmer

Ann-Christin Østerberg, videoprodusent hos Damaris Norge og pastor i Ytre Randesund Misjonskirke inspirerer til å se hvor mye man får formidlet på ett minutt

Kjetil Fyllingen, nettansvarlig i Damaris Norge og ansvarlig for OmGud.net, har en rekke praktiske tips til hvordan løfte kvaliteten og spredningen på det man lager

Torgeir Hauge fra Nærbø kyrkje og Nærbø Kyrkje Media har dratt i gang direktestreaming av gudstjenester med ungdommer som ansvarlige produsenter

Margunn Serigstad Dahle gir tips til hvordan undervisningen kan bygge bro til barn og unges livsverden gjennom det de ser på

Beate Frigstad, rådgiver for trosopplæring, ønsker velkommen

Anne Solfrid Brennhovd, Damaris Norge, leder oss gjennom webinaret


 

Flere ressurser:

Klikk her for mer om rettigheter til bruk av film i menigheten

Klikk her for PDF av PowerPoint fra Margunn Serigstad Dahle


 

Hvis du vil spole i webinaret, finner du hele programmet ved å klikke her