Grill en kristen

Opptak fra Veritaskonferansen 2016

Workshop med Morten Marius Larsen og Jon Håversen

NB: Deler av samtalen er blitt klippet bort…