En prest og en plage – en studieguide

Denne studieguiden ble opprinnelig publisert i Kulturvinduet i mars 2014 i forbindelse med premieren på dokumentarfilmen En prest og en plage.

NRK sender nå filmen tirsdag 19. august og gjør den samtidig tilgjengelig på nrk.no fremover.

Sammendrag

«En prest og en plage er en film om å sloss for det man tror på, uten å tenke på konsekvensene. Presten Børre Knudsen er Norges mest kjente abortmotstander og en av de største opprørerne i nyere norsk historie. Han ble en av Norges mest forhatte menn. Hva er konsekvensene for de som ytrer seg på tvers av og i strid med de etablerte sannheter?» (filmweb.no)

I dokumentarfilmen En prest og en plage får vi et intenst nærbilde av ekteparet Børre og Ragnhild Knudsen. Fortellingen veksler mellom fortid og nåtid, med arkivfilm fra den kompromissløse abortmotstanderens utrettelige kamp i fortid sammen med ærlige skildringer av den eldre prestens krevende møter med Parkinson og tvilstanker i nåtid.

Filmen gir oss nærbilder av ekteparets kamp med å forsone seg med fortiden og den smerten abortkampen har påført dem og barna. Samtidig får vi også møte de to ektefellene i tilfredshet og takknemlighet ute i den storslåtte nordnorske naturen.

Skildringene av fortidens abortkamp gir oss en rekke dramatiske øyeblikk fra Børre Knudsens mange symbolske protesthandlinger, i møte med helsevesen, motstandere, rettsvesen og kirkelige myndigheter. Et gjennomgående tema i disse scenene er ytringsfrihetens kår i det norske samfunn.

Denne filmen presenterer et nærgående, intenst og vart dokumentarportrett av ekteparet Knudsen, filmet og produsert med respekt og empati.

Bakgrunn

Filmens tittel er hentet fra Niels Chr. Geelmuydens kjente biografi om Børre Knudsen fra 1988, uten at filmen ellers er preget av denne biografien. I over ett år har regissør Fridtjof Kjæreng fulgt ekteparet på deres hjemmebane i Balsfjord i Troms. Gjennom møtet med ekteparets dagligliv og samtaler føres vi tilbake til fortiden og deres kamp for kristne verdier.

Presten Børre Knudsens mange symbolaksjoner mot abortloven vakte særdeles mye debatt. Knudsen var derfor meget kontroversiell som debattant, både i den generelle samfunnsdebatten og i mange kirkelige kretser. Som en følge av sine protesthandlinger, ble han avsatt som prest ved dom og måtte forlate hus og hjem.

Børre Knudsen er fortsatt både aktuell og kontroversiell. Dette ble tydelig på flere måter i forbindelse med lanseringen av denne filmen. Bilder fra filmen ble avvist av Facebook, selv om filmprosjektet er støttet av Fritt Ord, Norsk Filminstitutt og NRK. Når denne filmen ble presentert på Dagsrevyen, kom det reaksjoner på Twitter på hvorfor han hadde fått sendetid.

Knudsens abortkamp kan forståes som et uttrykk for en kraftfull profetisk tradisjon, slik som vi møter denne tradisjonen hos de gammeltestamentlige profetene. Det er verdt å merke seg at flere av disse profetene også brukte sterke symbolhandlinger i sin formidling. Spørsmålet er imidlertid om disse historiske forbildene legitimerer og oppfordrer til slik symbolbruk i dag.

Børre Knudsen er også kjent som salmedikter, Petter Dass-ekspert og oppbyggelsesforfatter, med en forholdsvis omfattende produksjon.

Spørsmål til refleksjon og samtale

1. Hva er din umiddelbare respons til denne filmen?

2. Hva synes du om filmens portrett av Børre og Ragnhild Knudsen som enkeltpersoner og ektepar?

3. Hvordan vurderer du filmen rent filmatisk som dokumentarfilm, særlig når det gjelder stemning, miljøskildring og fortellingsmåter?

4. «I anledning Grunnlovsjubileet ønsker En prest og en plage å vekke debatt om ytringsfrihetens kår i Norge» (filmweb.no) Hvilke tankevekkende illustrasjoner finner vi i filmen om ytringsfrihetens aktuelle vilkår i Norge? Hvordan utfordrer dette oss?

5. «Nærmere Ibsens Brand har vi ikkje vore i nyare norsk historie», skriver Alf Kjetil Walgermo i Vårt Land. Presten i Henrik Ibsens stykke Brand (1866) er kompromissløs i sine høye idealer om at Gud krever alt fra ham selv og hans omgivelser. Idealisten Brand følger det han mener er Guds kall, noe som går ut over alle andre i familien. I hvilken grad er du enig i at Børre Knudsen kan minne om denne karakteren?

6. Drøft følgende utsagn: «Mange i dag innen kirkelige miljø bærer på en dobbel skam av en selv ikke vågde å stå opp for det en trodde på, samtidig som en også fortsatt er skamfull over de dramatiske virkemidlene Børre Knudsen brukte.” (Alf Kjetil Walgermo i intervju med NRK).

Utarbeidet for Damaris Norge av Lars Dahle 2014 Foto: Fridtjof Kjæreng.

No Comment