Damaris Skole Grs og Damaris Skole Vgs

Begge disse åpne nettsidene tilbyr undervisningsopplegg, forslag til aktualiseringer fra populærkulturen og fordypningsartikler for læreren i henholdsvis den kristne grunnskolen og videregående skolen.  Damaris Skole er opptatt av forholdet mellom tro og tanke, og vil gi  hjelp til å bygge bro mellom fagstoff (Bibelens/den kristne troens verden) og samtidskultur (elevenes livsverden).

Mange av ressursene på Damaris Skole Vgs er også relevante for folkehøgskoler, bibelskoler og kristne fagskoler.

Lærerressursene på begge sidene har følgende inndeling:

 • KRLE /Kristendomsfaget
  De sentrale områdene i fagplanen for kristendomsfaget danner utgangspunktet for nettsiden. Enten det er etikk, bibelkunnskap, troslære, kirkehistorie eller frelseslære, finnes det derfor både undervisningsopplegg, ressurssamlinger og fordypningsstoff til en rekke temaer.
  I tillegg publiseres aktualiseringer og ekstraressurser til lærebøker / -hefter i kristendomsfaget, i samarbeid med utgiver. På grunnskoledelen relateres det også til kompetansemålene i KRLE.
 • Aktualiseringer, andakter m.m
  Nettsidene inneholder mye materiale til bruk i formidling av kristen tro i skolemiljøet. Vi lager aktualiseringer som kan være utgangspunkt for korte andakter/ord for dagen, så vel som lengre andakter og stoff til bibelgrupper, temakvelder og filmkvelder.
 • Andre fag
  Relasjonen fag-tro står sentralt i Damaris Norge, og vi er opptatt av å gi faglig gode bidrag til en helhetlig tenkning rundt lærer-rollen.
 • Tverrfaglige prosjekt
  Filmanalyse er forankret i planene for flere fag, og er dermed særs velegnet som tverrfaglig prosjekt. Nettsidene inneholder tips til filmanalyse og noen studieguider tilpasset skolearenaen.

Introduksjon til Damaris Skole GRS from Damaris Norge on Vimeo.

Introduksjon til Damaris Skole VGS from Damaris Norge on Vimeo.