Tvilere som kom til tro

Serien «Skeptikerens guide» i Misjonshuset i Kristiansand fortsetter. Denne høsten vil vi fokusere på fire viktige kristne personer som selv arbeidet med skepsis og tvil, og fant kristen tro.

Lars Dahle og Bjørn Hinderaker presenterer C.S. Lewis, F. A. Schaeffer, Dorothy L. Sayers og J. W. Wallace.

Undervisningen blir publisert i etterkant på vår podcast, som du for eksempel finner på Spotify eller på damarisnorge.podbean.com.