Trosopplæring for gamere og andre digitalt innfødte

Velkommen til fagdag 17. oktober på NLA Mediehøgskolen, med fokus på trosopplæring og unges mediehverdag.