Prosjektmidler til apologetiske filmer

Damaris Norge har fått tildelt til sammen 300.000 kroner fra Den norske kirkes trosopplæringsprosjekt til å lage tre serier med apologetiske filmer for trosopplæringen.

Filmene skal ha tre ulike grupper som målgruppe: 16-18-åringer, konfirmanter og tweens (8-12 år). Hver serie skal ha omtrent ti filmer.

Videoseriene skal gi hjelp til livstolkning og livsmestring i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger og livssynsalternativer til kristen tro. Nettopp dette ble etterlyst på Ungdommens kirkemøte (UKM) i 2017, der de ønsket seg ressurser som kan gi hjelp til begrunnelse av troen og hjelp til å samtale om tro. Det kan være spørsmål som hvor kommer jeg fra, hvem er jeg, hva er meningen med livet, hvor skal jeg, hva er sant og viktig, det ondes problem, forhold mellom tro og vitenskap, forholdet mellom kristen tro og ulike religioner og livssyn.

Vi ønsker å lage videoer som skal kunne brukes av trosopplærerne som del av formelle og uformelle undervisningsopplegg for de ulike aktuelle aldersgruppene, inkludert til bruk i samtalegrupper. Videoene skal være så interessante for unge at de ønsker å bruke dem selv på egen hånd og oppleves som så relevante av de unge at de ønsker å dele de med sine venner på sosiale medier.

Prosjektet skjer i samarbeid både med fagmiljøet Kommunikasjon og livssyn (KL) ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og med Agder og Telemark Bispedømme (AT).

Vi gi en oppdatering underveis av prosjektet her!