Våg å tenke

kr200.00

Beskrivelse

I forbindelse med Danielsen-skolenes 80-årsjubileum i 2012 gav Egill Danielsen Stiftelse ut boken Våg å tenke – til bruk blant annet i de videregående skolene.

Våg å tenke er en oppfordring til nettopp å tenke selv, i møte med de mange påstandene og fortellingene i tekstene som omgir oss. Enten det gjelder fag, samfunnsdebatt eller populærkultur, må nøytralitetsmyten stadig utfordres.

Margunn Serigstad Dahle (red)