Medievalgfag en suksess

Bild+©y Bibelskole 2

En fornøyd Linda Torkelsen møtte engasjerte elever på Bildøy Bibelskole. (Foto: Bildøy Bibelskole).

Bildøy Bibelskole har denne høsten prøvd ut nye tilbud om valgfag, blant annet en ukes undervisning om medier.

«Kort oppsummert var det en fantastisk uke med variert innhold og engasjerte elever», sier Linda Torkelsen, som hadde ansvar for å koordinere uka på bibelskolen. Hun underviste blant annet om å være både sendere og mottakere av mediebudskap og hvilke muligheter som ligger i dette.

Dobbel lytting, til både bibel og samtid, var viktige stikkord for formidlingen. Hun fokuserte  på at kristne er sendt til en medieverden, som lys og salt. Også medier kan brukes til misjon. «Det var fint å få tid sammen med elevene over flere dager og dermed også bli bedre kjent med dem» fremhever hun i etterkant av medie-uka.

I tillegg til Linda Torkelsen fra Damaris Norge, stilte også Jarle Haugland fra Familie og Medier, Tarjei Gilje fra Dagen og Petter Olsen og Vilhelm Viksøy fra Sambåndet opp som bibelskolelærere og gav elevene praktisk rettet undervisning om mediebevisstgjøring, medienærvær og mediemisjon.