Hva er et livssyn? Illustrasjonsbilde

Presentasjon av aktuelle livssyn

 • Hva er et livssyn?
 • Hvilke er de vanligste livssynene?
 • Hva er egentlig de viktigste likhetspunktene og forskjellene?

Dette er grunnleggende og aktuelle spørsmål i et livssynsåpent samfunn!

På vegne av NLA Mediehøgskolen Gimlekollen har Damaris Norge produsert en videoserie med høgskolelektor Bjørn Hinderaker som presenterer aktuelle livssyn.

Serien ble først produsert for journalistikkutdanningen, som ressurs inn i faget «Journalistikk og livssyn», men serien brukes også inn i studiet kommunikasjon og livssyn.

Vi anbefaler videoserien for alle som er interesserte i livssynsspørsmål!

Videoserien tar utgangspunkt i den historiske og systematiske oversikten over livssyn (worldviews) i James W. Sires klassiker The Universe Next Door: A Basic Worldview Catalog (IVP Academic 2009, 5. utg.):

«For more than thirty years, The Universe Next Door has set the standard for a clear, readable introduction to worldviews. In this new fifth edition James Sire offers additional student-friendly features to his concise, easily understood introductions to theism, deism, naturalism, Marxism, nihilism, existentialism, Eastern monism, New Age philosophy and postmodernism. Included in this expanded format are a new chapter on Islam and informative sidebars throughout.»

Begrepsmessig bygger videoserien på den forståelse av ‘livssyn’ som er utviklet i norsk sammenheng av Per M. Aadnanes og deretter videreutviklet av bl.a. Margunn Serigstad Dahle.

Det henvises her særlig til Dahles to kapitler i Hilde Kristin Dahlstrøm: Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk.(Oslo: Cappelen Damm, 2015):

 • «Kapittel 2. Livssyn – tre grunnleggende perspektiver» (s. 22-39)
 • «Kapittel 3. Livssyn – en faktaguide til tros- og livssynssamfunn i Norge» (s.40-71)

VIDEOSERIEN OM LIVSSYN

– med høgskolelektor Bjørn Hinderaker

 1. Hva er et livssyn? https://vimeo.com/196261396
 2. Kristen teisme: https://vimeo.com/196262281
 3. Deisme: https://vimeo.com/196261582
 4. Naturalisme: https://vimeo.com/197786370
 5. Nihilisme: https://vimeo.com/197787527
 6. Eksistensialisme: https://vimeo.com/197789132
 7. Østlig panteistisk monisme: https://vimeo.com/197790321
 8. New Age: https://vimeo.com/197791462
 9. Postmodernisme: https://vimeo.com/198175681
 10. Islam: https://vimeo.com/198178335

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre