KonfirmantOnline + ReliQuizKonfirmant = sant!

– Jeg er veldig begeistret for muligheten nye KonfirmantOnline gir til å utruste ungdomsledere med praktiske verktøy og inspirasjon til et fremtidsrettet og viktig arbeid, sier prosjektmedarbeider Linda Torkelsen i Damaris Norge.

Torkelsen er opptatt av at både frivillige og ansatte, ferske og mer erfarne ledere skal ha nytte og glede av nye KonfirmantOnline. Samtidig kan også konfirmantene selv finne artikler og stoff som er rettet direkte til dem, i tillegg til spillet ReliQuizKonfirmant.

Trosopplæringsprosjekt fra 2007.  
Mange konfirmantlærere kjenner trosopplæringsprosjektet KonfirmantOnline.no, som ble lansert i 2007. Den gangen var nettsiden en abonnementsside for konfirmantlærere og andre som formidler kristen tro til ungdom.

Fra 2014 er ressursene gratis tilgjengelig, og takket være nye trosopplæringsmidler fremstår nå nettsiden i helt ny drakt – med det pedagogiske spillet ReliQuizKonfirmant integrert.

ReliQuizKonfirmant   
I tillegg til webspill, kan kunnskapsspillet lastes ned som egen app for iPhone/ iPad/ android. Mens de fleste nettressursene er tiltenkt lederen, er dette engasjerende, interaktive spillet utviklet for de unge. Malen i www.kunnskapsspill.no ligger til grunn, og innholdet i spillet er knyttet til planen for konfirmasjonsundervisningen.

Bibel og populærkultur – med konfirmanten i fokus.    
På KonfirmantOnline møtes Bibel og populærkultur – i en form og et format som de                    unge kjenner seg hjemme i. Nettopp koblingen mellom fortellingene i de unges mediehverdag og Bibelens store fortelling preger de mange ressursene for lederen.

– Vi vil gjerne vise at kristen tro er like aktuell og relevant for unge i dag som den alltid har vært, og at Bibelen svarer på viktige spørsmål og utfordringer som vi møter i hverdagen, sier team- og produksjonsleder i Damaris Norge, Margunn Serigstad Dahle. Hun viser til uttrykket ”dobbel lytting”, som ofte ble brukt av den britiske teologen John Stott. Han oppfordret til å lytte både til Bibelen og til hva «folk flest» tenker og er opptatt av, for så å bygge en bro mellom de to.

– Det er ingen tvil om at populærkulturen har mye å si for våre holdninger, verdier og livssyn i dag. Vi trenger alle hjelp til å lytte mer bevisst til hva som formidles, og til å oppdage hva som kan bekreftes ut fra kristen tro – og hva som må utfordres. Men ikke minst er dette vesentlig å formidle til de unge, avslutter Dahle.

Knyttet til plan for konfirmasjonsundervisning.                                                                                KonfirmantOnline er knyttet til Den norske kirkes plan for konfirmantundervisning, og er i samsvar med den delt inn i hovedområdene: Gud, Verden, Kirken og Bibelen. Innen hvert av disse finnes fullstendige undervisningsopplegg og dessuten ulike bibelressurser, samtaleopplegg, forslag til aktuelle filmer, tv-serier etc., samt selvsagt tips til aktiviteter.