Trosopplæringsprosjektet Hvorfor akkurat Jesus? fokuserte på kirkens trosopplæring i møte med livssynsmangfoldet.

Prosjektet ble gjennomført med trosopplæringsmidler av fagmiljøet i kommunikasjon og livssyn (KL) ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i perioden 2013-2015. Prosjektet ble så videreført av dette fagmiljøet i 2016 og endelig fullført i første halvdel av 2017 – som del av en større apologetikksatsing.

——————–

 

I. Todelt prosjekt

Den første delen av prosjektet undersøkte hvordan trosopplærere forholder seg til livssynsmangfoldet og til sannhetsspørsmålet. Delrapporten fra denne undersøkelsen avdekker en rekke interessante forhold:

  • Stefan Fisher-Høyrem: “Hvorfor akkurat Jesus. En rapport fra et trosopplæringsprosjekt” (Theofilos, 2014/3, s. 480-487). Rapporten er tilgjengelig for lesing HER.

Hensikten med den andre delen av prosjektet var å møte behovene som ble avdekket i undersøkelsen. Dette skjedde på to måter:

  • For det første ved å formulere “en helhetlig religionspedagogisk tilnærming til sannhetsspørsmålet i trosopplæringen“, med vekt på “fortolkning, undervisning og oppdragelse”.
  • For det andre ved å utvikle relevante ressurser som synliggjør den helhetlige tilnærmingen.

 

II. En helhetlig religionspedagogisk tilnærming til sannhetsspørsmålet

Det henvises her til en fyldig presentasjon og drøfting i sluttrapporten, som også trekker linjer til flere tidligere forskningsbidrag fra fagmiljøet i KL.

Rapporten anbefales varmt – ikke minst for videre refleksjon:

 

III. Aktuelle ressurser

Prosjektet var, som nevnt ovenfor, en integrert del av en større satsing på apologetikk i regi av KL-fagmiljøet. Som et resultat av denne satsingen foreligger nå en rekke aktuelle ressurser. Disse ble utviklet som del av – eller i nær tilknytning til – dette trosopplæringsprosjektet.

Her er en oversikt over de ressursene som ble utviklet som en integrert del av prosjektet:

  • Lengre videoserie over temaet “Trenger troen forsvares?” – med førstelektor Stefan Gustavsson.
  • Kortere videoserie om sjelesorg – med førstelektor Arne Tord Sveinall

Her er en oversikt over alle ressursene som ble utviklet – som del av eller i tilknytning til prosjektet:

 

IV. To KL-emner som egeninnsats

Allerede studieåret 2013-2014 lanserte KL-miljøet emnet “Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv (med praksis)” (KL104, 20 stp). Dette skjedde som relevant egeninnsats inn mot dette prosjektet.

Dette emnet ble supplert i 2017 med enda et emne som egeninnsats, nemlig “Kristent  ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv” (KL107, 10 stp).

 

—————

Prosjektet er utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

Se også informasjon om prosjektet på ressursbanken.no (her).

 

 

[Publisert 2017-01-13 / oppdatert 2017-08-15 av prosjektleder Lars Dahle]


Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke