Damaris-team til global Lausanne-konferanse

Konferansen Younger Leaders Gathering  (YLG) vil samle 1200 personer fra 160 land i Jakarta, Indonesia, de to første ukene i august. Blant dem er tre fra Damaris-teamet: Morten Marius Larsen, Margunn Serigstad Dahle og Lars Dahle.

Morten Marius stiller som videojournalist i YLGs redaksjon, mens både Margunn og Lars er med som mentorer og seminarholdere. Lars, som er tillitsvalgt i Lausanne med ansvar for bevegelsens medienettverk,  har hatt hovedansvar for planleggingen av medieseminarene.

Målgruppen for YLG er kristne ledere mellom 25 og 35 år. Fra Norge er det åtte deltakere, og to av dem har bachelorgrad i Kommunikasjon og livssyn. Dette er svært gledelig for oss i Damaris Norge, siden vår virksomhet i særlig grad speiler dette fagfeltet ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen