Damaris Norge gratulerer Hilde Grimm

Kristne Friskolers Forbund (KFF) deler hvert år ut en pris til en person eller en institusjon som har gjort en særlig innsats for den kristne friskolen. I år var det rektor Hilde Grimm ved Oasen skole Birkelid som ble tildelt prisen, etter et systematisk og målrettet arbeid for å integrere tro og fag. Målet har vært at det kristne verdigrunnlaget skal synliggjøres i hele skolens arbeid, og ikke overlates til tilfeldigheter eller særskilte fagområder. Slik har Hilde Grimm løftet frem en helhetlig tenkning som også har fått prege andre Oasenskoler, og har vært til inspirasjon for kristne friskoler generelt.

Hilde Grimm har tidligere vært ansatt i Damaris Norge i et halvt år, og har vært sentral i utviklingen av våre skolesider. Damaris Norge har også et samarbeid med Oasen skoler slik at undervisningsopplegg kan prøves ut. Dermed har også populærkulturens rolle i barn og unges liv blitt tatt på alvor i arbeidet med fag og tro. Grimm har hele tiden vært opptatt av potensialet i Damaris, både det vesentlige i å ta populærkultur og medier på alvor, det avgjørende i å bygge en sterk og sunn apologetisk kultur, samt betydningen av digitale ressurser.

Damaris Norge gratulerer Hilde Grimm hjerteligst med prisen, og ser frem til et godt samarbeid videre.

(Foto: Roar Tufteland. På bildet fra venstre fremste rekke: Frida Grimm (datter), Hilde Grimm og Gunhild Hagesæther (prisutdeler). Andre rekke fra venstre: KFFs komite for friskoleprisen Helge Vatne, Nina Myrdal, Leidulv Nesgård og Margunn Serigstad Dahle.)