Podcast seminar: En tro som holder

Hvordan ruste ungdom til møtet med vanskelige spørsmål, livssynsmangfold og skepsis?

Samtid, Populærkultur og å være Jesu Disippel ( Seminar)

Hvordan bli mer lik Jesus, i en tid preget av medie- og livssynsmangfold? Seminar med …

Det ondes problem

Et seminar fra UL i Kongeparken i 2010.

Fremtid – Myter og virkelighet

Hva er egentilg det kristne håpet? Lytt til dette seminaret med Bjørn Hinderaker.

Kristen apologetikk i vår samtid. Hva, hvorfor og hvordan?

Et seminar med Lars Dahle fra ImF sitt arbeidermøte i 2012.

Seminar om dobbel lytting

Dobbel lytting - til Bibelen og til samtiden. Om å dele evangeliet i vår tid.

Seminar om identitet og selvbilde

Dette er et seminar som Margunn Serigstad Dahle hadde på UL i 2011