Om å være i verden, men ikke av verden

Den danske studentorganisasjonen Kristeligt Forbund for Studerende arrangerer hvert år konferansen

.

Discipeltræf. I år arrangeres konferansen i Skanderborg 14.-18. oktober. Temaet er «Trosvandrere – Til enhver tid», der tanken er å møte flere personer fra Bibelen som gjøres gjenkjennelige i våre liv i 2017. I løpet av disse dagene tilbys det et rikholdig undervisningstilbud fra morgen til kveld, med en rekke spennende seminarer å velge i, samt felles samlinger morgen og kveld.

Margunn Serigstad Dahle fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og Damaris Norge er i år en av konferansens hovedtalere, og skal bidra både på kveldsmøte og med fellesseminar.

Kristeligt Forbund for Studerende er et felleskap for studenter på ungdoms- og videregåendeskole som er åpent for alle som har lyst til å være med, eller som bare vil vite noe om kristendommen. I Danmark er det omtrent 1.200 elever som er aktive i et lag under KFS.